Login

WEBSITE

Deze website wordt met zorg bijgehouden.
Sonnemans Trappen besteed veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het kan echter voorkomen dat de inhoud van deze site op onderdelen verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

E-MAILVERKEER

Sonnemans Trappen e-mailberichten en enige bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. De in Sonnemans Trappen e-mailberichten vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van Sonnemans Trappen. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u het betreffende bericht en enige bijlagen daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. Sonnemans Trappen is niet aansprakelijk voor virussen in e-mailberichten en/of enige bijlagen. Sonnemans Trappen kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van emailberichten.

Sonnemans Trappen
Kruisstraat 12
5768 RW Meijel
+31 (0)77 466 28 70
info@sonnemanstrappen.nl
www.sonnemanstrappen.nl

DISCLAIMER